top of page

Atsakomybės

apribojimas

Šis elektroninis laiškas ir visi jo priedai yra konfidencialūs ir juose gali būti slaptos ar verslo paslaptį sudarančios informacijos, skirtos išimtinai konkrečiam adresatui. Jei šį laišką gavote dėl klaidos, prašome nedelsiant apie tai pranešti siuntėjui ir ištrinti šį laišką bei visus jo priedus iš savo sistemos, nedarant, neplatinant ir nepasiliekant jokių šio laiško ar jo priedų kopijų. Mes neprisiimame atsakomybės už klaidas, neveikimą ar kompiuterinius virusus, kurių gali pasitaikyti siunčiant korespondenciją elektroniniu paštu.

bottom of page